TaalvoorNu

Geloven zonder cliché's...  

KerktaalHet komt nog al eens voor dat terminologie en theologie in de kerk niet met elkaar overeenkomen. 

Je kunt het zo maar meemaken dat er wordt gesproken over een warm beeld als 'de gemeente is Gods gezin' terwijl er koude en afstandelijke woorden worden gebruikt. 


TaalvoorNu wil helpen om het geloof fris en verrassend te verwoorden. We geloven dat het mogelijk is om over God te spreken in creatieve taal die past bij een vernieuwende Heer. 

Stuur een mail naar info@taalvoornu.nl. Wij helpen je  een bewustwordingsproces op gang te brengen waardoor de woorden in de kerk ons weer gaan verwonderen.