TaalvoorNu

Geloven zonder cliché's...  

Woorden om mee te stoppen


Het is niet moeilijk om uitdrukkingen te bedenken die je vaak in kerken hoort, maar waar we iedereen een plezier mee zouden doen als dat niet zo was. :)


Eenieder - Laten we net als de rest van Nederland gewoon 'iedereen' gaan zeggen. 

In een mensenleven - Dominees plakken graag het woord mens voor leven en hart. Alsof ze willen uitsluiten dat ze de dierenwereld toespreken. 

Echter - Het is geen 1953 meer. 

Context - Iedereen die meer dan 1 preek heeft gehoord, weet inmiddels wel dat we ook voor en na de Bijbeltekst moeten lezen. 

We willen u, jullie, van harte welkom heten. - Bijna net zo erg als 'Jongens en meisjes'. Gewoon: 'Welkom.'  mag ook Jep, zonder hartelijk en ongeadresseerd. 

Hoe je hier ook bent gekomen. - Dit lijkt vooral gericht op wie niet lekker in het vel zit. Ik moet altijd denken: met de fiets. 

Ga, als je kunt, staan. - Als ik het niet kan, heb ik ook weinig keus, niet? 

Ga staan of blijf lekker zitten. - Time to make up your mind. 

Fijn - Ik had nog zo gehoopt dat Adrian Plass ons van dit woord verlost had. 
Maar is dat wel zo? - Blijkbaar niet. En je grijpt elke gelegenheid aan om me dit te laten weten. .